Praktik og løntilskud

Praktik og løntilskud er effektive værktøjer til at lande næste job. Her finder du de vigtigste regler der gælder, hvis du skal i praktik eller løntilskud.

Du vil typisk skulle starte op i et eller flere virksomhedsrettede forløb eller aktiveringstilbud i løbet af din tid på dagpenge. For de fleste ledige akademikere vil det typisk være en praktik eller en ansættelse i løntilskud hos en virksomhed. 

Hvad er praktik og løntilskud? 

En virksomhedspraktik er et kort praktikforløb, hvor du arbejder i en privat virksomhed eller i en offentlig organisation i en begrænset periode. Under en praktik får du ikke løn, men fortsætter på dine dagpenge og med at søge job. 

Hvis du ansættes i et løntilskud, bliver du ansat i en længere periode i en virksomhed. Her får virksomheden et tilskud til at udbetale din løn. Er du ansat i en privat virksomhed, får du løn. Hvis du bliver ansat i en offentlig virksomhed, får du også løn, men du får udbetalt samme beløb, som du modtager i dagpenge. Du har derudover mulighed for at få pension og feriepenge alt afhængig af den overenskomst, du bliver ansat på. Under et løntilskud skal du stadig søge job og have samtaler med jobcentret. 

FAQ: Regler og godkendelse af praktik og løntilskud

Vis alle

Hvornår kan jeg starte i praktik?

Du kan allerede fra din første dag som ledig starte i en virksomhedspraktik. Du må starte i praktikken, lige så snart den er godkendt og registreret i ”Min plan” på Jobnet.

Du er også velkommen til at tage flere praktikker, hvis du er interesseret i dette. 

Hvornår kan jeg starte i løntilskud?

Du kan starte i et løntilskud, hvis du har været ledig og har fået udbetalt dagpenge i 6 måneder. Du må starte i løntilskuddet, lige så snart den er godkendt og registreret i ”Min plan” på Jobnet. 

Er du over 50, enlig forsøger eller omfattet af isbryderordningen, kan du starte i løntilskud fra din første dag som ledig.

 

Hvor lang tid kan jeg komme i praktik eller løntilskud?

Længden på en praktik

En praktik varer normalt op til 4 uger. 

Længden på et løntilskud

Bliver du ansat i løntilskud i det private, varer ansættelsen typisk mellem 3-6 måneder. I det offentlige varer ansættelsen typisk 4 måneder.

Hvor mange gange må jeg være i praktik eller løntilskud?

Der er i princippet ikke et loft for, hvor mange gange du kan være i praktik eller løntilskud, så længe det giver mening for dig på din vej mod næste job.

Flere praktikker ved samme virksomhed

Ønsker du at tage flere praktikker ved samme virksomhed, skal du ved hver praktik have væsentligt nye opgaver og ny arbejdstitel.

Virksomheden skal desuden ansøge om en ny praktik i stedet for en forlængelse, da en praktikperiode maksimalt må vare 4 uger. 

 

Hvordan får jeg godkendt en praktik eller et løntilskud?

Hvis du har lavet en aftale med en virksomhed om praktik eller løntilskud, kan du starte, så snart aftalen er godkendt hos jobcentret og registreret i ”Min plan” på Jobnet.

Virksomheden skal søge om at få praktikken eller løntilskuddet godkendt gennem www.vitas.bm.dk

Ansøgningerne behandles hurtigst muligt. Hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende eller ved travlhed i særlige periode, kan der gå lidt længere tid.

Du vil blive ringet op

Som en del af behandlingen bliver du ringet op for at tale nærmere om formålet med praktikken.

Husk: Jobcentret ringer typisk med hemmeligt nummer.

Læs mere om, hvordan du kan lave en god aftale om praktik eller løntilskud med virksomheden

Kan jeg få dispensation fra at skulle starte i et virksomhedsrettet forløb som praktik og løntilskud?

Som udgangspunkt kan du ikke få dispensation fra at skulle i et aktiveringstilbud, uanset hvordan din individuelle situation ser ud. Det er et lovkrav, at du skal i sådan et tilbud i løbet af din periode på dagpenge. 

Den eneste undtagelse er, hvis du er på vej i job eller lignende, eller hvis du har et deltidsarbejde på mere end 20 timer om ugen. I disse tilfælde kan du søge jobcentret om at blive fritaget fra kravet. 

Læs mere om særlige forhold som deltidsjob under dit forløb i jobcentret 

Hvordan finder jeg en praktik eller løntilskud? 

Der er to typiske veje til praktik eller løntilskud: Du laver selv en aftale med en virksomhed, eller du søger en stilling gennem jobcentret.

Under siden 'Alt om praktik' får du 5 konkrete trin med metoder, værktøjer og skabeloner til, hvordan du selv finder en praktik. Alle de forskellige tips kan også bruges til at finde løntilskud. 

Muligheder gennem jobcentret

Vi har i jobcentret kontakt med en lang række virksomheder, der søger kandidater til både støttede stillinger og ordinære jobs. Det er ofte stillinger, som du ikke finder andre steder, og derfor er konkurrencen mindre. 

Hvis vi spotter et match mellem dig og virksomheden, vil vi kontakte dig på Digital Post eller telefon. 

Hvordan kommer jeg i spil til de stillinger, I rekrutterer til i jobcentret?

Sørg for, at dine oplysninger på Jobnet er udfyldt så detaljeret som muligt. Vi bruger Jobnet-oplysningerne til at matche relevante kandidater til jobs, praktikker og løntilskud. Det er typisk stillinger, som du ikke finder andre steder, og derfor er konkurrencen mindre.