Vejledningsforløb

Under dit forløb i Jobcenter København kan du komme i et eller flere vejledningsforløb. Vi foretager en individuel og faglige vurdering allerede i den første samtale i jobcentret.

I vores vejledningsforløb får du sparring på, hvordan du lander dit næste job.  

Detaljerne omkring forløbet afhænger af din situation, men nedenfor under "Vejledningsforløb" kan du læse om, hvordan det typisk foregår. 

Vejledningsforløb

Vis alle

For dig, der skal til den første samtale i jobcentret

Du har netop afsluttet dit kontaktforløb i din a-kasse. Du skal nu have samtaler med vores konsulenter i jobcentret.  Her vil vi vurdere, om et forløb kaldet 'Jobsparring Kombi' er relevant for dig. Det foregår hos én af vores samarbejdspartnere.  

Klik på linket nedenfor for at læse mere om forløbet

Jobsparring ved Concere

Jobsparring ved Konsulenthuset ballisager

For dig, der har løbende samtaler med jobcentret

Du kan blive tilmeldt et individuelt tilrettelagt forløb kaldet 'Jobsparring (1:1)' hos én af vores samarbejdspartnere.  Er du dimittend, med få måneders dagpengeret tilbage, kan du forvente at få hjælp til din jobsøgning i et af nedenstående tilbud.

Klik på linket nedenfor for at læse mere om forløbet

Jobsparring (1:1) ved Concere

Jobsparring (1:1) ved Konsulenthuset ballisager

For dig, der har været ledig i mere end 12 måneder

Hvis du har været ledig i mere end 12 måneder, vil du løbende blive tilmeldt det individuelt tilrettelagte forløb 'Nye Veje' i jobcentret. 

Læs mere om Nye Veje

FAQ om vejledningsforløb

Vis alle

Hvordan foregår et vejledningsforløb?

Forløbet tilpasses dig og din situation

Alle vejledningsforløb aftalt med os i Jobcenter København bliver individuelt tilrettelagt, så de passer til din situation og dine behov. Det sker typisk på den første dag, du møder ind til forløbet.

Du får de praktiske detaljer i Digital Post og 'Min Plan'

Inden forløbet vil du modtage flere detaljer om forløbet samt mødetid og -sted og anden nyttig information i 'Min Plan' på jobnet.dk og i din Digital Post. 

Aktiviteter online og med fysisk fremøde  

Selve forløbet kan bestå af en blanding af aktiviteter som fx workshops, individuel sparring, live streams og videomøder. Du kan forvente, at minimum 1/3 af aktiviteterne vil være med fysisk fremmøde, uanset hvilket forløb du er tilmeldt. 

Tid til at bruge de nye værktøjer på egen hånd

Under hele forløbet vil du naturligvis få masser af tid til på egen hånd at arbejde videre med din jobsøgning og alle de nye værktøjer, du får undervejs.  

Hvornår hører jeg mere om mit vejledningsforløb?

Når du er blevet tilmeldt et vejledningsforløb, vil du få information om det flere steder. Du vil først og fremmest modtage et brev fra jobcentret i din digitale post og i din plan i Jobnet.dk.

Derudover vil leverandøren kontakte dig via digital post med nærmere information om deres forløb. Nogle gør det, så snart du er tilmeldt forløbet, mens andre gør det få uger inden forløbet starter. 

Har du ikke hørt fra leverandøren, er du velkommen til at ringe til dem. 

Klik på linket nedenfor for at finde kontaktoplysninger og læse mere om forløbet ved din leverandør

Jobsparring ved Concere

Jobsparring ved Konsulenthuset ballisager

Kan jeg komme i virksomhedspraktik, løntilskud eller kursus i forbindelse med et vejledningsforløb?

Hvis du undervejs i dit forløb indgår aftale med jobcentret om virksomhedspraktik, løntilskud eller et kursus fra positivlisterne, vil forløbet som udgangspunkt blive afbrudt. 

For dig i Nye Veje

Dit forløb i Nye Veje vil som udgangspunkt blive afbrudt, hvis du starter på en anden aktivitet, der er godkendt gennem Jobcentret. Det gælder både for praktikker, løntilskud og kurser. 

Når aktiviteten er færdig, og hvis jobbet lader vente på sig, vil du typisk blive tilmeldt et nyt Nye Veje-forløb. 

Kan jeg deltage i andre aktiviteter under et vejledningsforløb?

Du er altid velkommen til at deltage i andre aktiviteter, der er relevante for din jobsøgning, også selvom de ikke er godkendt af jobcentret.

Det er dog under den forudsætning, at du deltager i alle de planlagte aktiviteter i dit forløb. 

Jeg har deltidsarbejde. Skal jeg stadig i et vejledningsforløb?

Hvis du har et deltidsjob på 20 timer eller mere om ugen, kan du blive fritaget fra kravet om at deltage i vejledningsforløbene.

Er dit deltidsjob på mindre end 20 timer om ugen, tager vi selvfølgelig hensyn til det, når vi i fællesskab planlægger dit forløb.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal til en jobsamtale eller arbejde under et vejledningsforløb?

Hvis du skal til en jobsamtale eller på arbejde, er det altid gyldig grund til at melde afbud til en aktivitet aftalt med jobcentret.

Kontakt altid jobcentret og leverandøren af dit vejledningsforløb for at melde afbud. 

Kan jeg holde ferie under et vejledningsforløb?

Hvis du ønsker at holde ferie under forløbet, kan du søge jobcentret om dette. 

Kontakt jobcentret på telefon eller digital post, hvis du vil søge om ferie.