Praktik og løntilskud

Praktik og løntilskud er effektive værktøjer til at lande næste job. Læs mere om reglerne, og hvad du kan få ud af praktik og løntilskud.

Effektive metoder i din jobsøgning

Praktik og løntilskud er særligt effektive metoder, du kan gøre brug af i din jobsøgning. Mange virksomheder bruger fx en praktik som en forlænget jobsamtale inden ansættelse, og det kan du bruge strategisk.

Læs om reglerne, godkendelse og hvordan du kan finde en praktik i FAQ'en her på siden.

Læs også, hvordan du bruger en praktik strategisk i din jobsøgning. 

FAQ: Praktik og løntilskud

Hvornår kan jeg starte i praktik?

Du kan allerede fra din første dag som ledig starte i en virksomhedspraktik. Du må starte i praktikken, lige så snart den er godkendt og registreret i ”Min plan” på Jobnet.

Du er også velkommen til at tage flere praktikker, hvis du er interesseret i dette. 

Læs om reglerne for praktik

Læs hvordan du bruger en praktik strategisk

Hvornår kan jeg starte i løntilskud?

Du kan starte i et løntilskud, hvis du har været ledig og har fået udbetalt dagpenge i 6 måneder. Du må starte i løntilskuddet, lige så snart den er godkendt og registreret i ”Min plan” på Jobnet. 

Er du over 50, enlig forsøger eller omfattet af isbryderordningen, kan du starte i løntilskud fra din første dag som ledig.

Læs om reglerne for løntilskud

Læs hvordan du bruger en støttet stilling strategisk (Artiklen handler om praktik, men samme strategier kan bruges ved løntilskud) 

Hvor mange gange må jeg være i praktik eller løntilskud?

Der er i princippet ikke et loft for, hvor mange gange du kan være i praktik eller løntilskud, så længe det giver mening for din jobsøgning. 

Flere praktikker ved samme virksomhed

Ønsker du at tage flere praktikker ved samme virksomhed, skal du ved hver praktik have væsentligt nye opgaver og ny arbejdstitel. Virksomheden skal desuden ansøge om en ny praktik i stedet for en forlængelse, da en praktikperiode maksimalt må vare 4 uger. Er du dimittend, må den maksimalt vare 8 uger. 

 

Hvordan får jeg godkendt en praktik eller et løntilskud?

Hvis du har lavet en aftale med en virksomhed om praktik eller løntilskud, kan du starte, så snart aftalen er godkendt hos jobcentret og registreret i ”Min plan” på Jobnet.

Virksomheden skal søge om at få praktikken eller løntilskuddet godkendt gennem www.vitas.bm.dk

Ansøgningerne behandles hurtigst muligt. Hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende eller ved travlhed i særlige periode, kan der gå lidt længere tid.

Du vil blive ringet op

Som en del af behandlingen bliver du ringet op for at tale nærmere om formålet med praktikken.

Husk: Jobcentret ringer typisk med hemmeligt nummer.

Du får en opdateret ”Min Plan” på Jobnet, når ansøgningen er godkendt.

Læs mere om reglerne for praktik og løntilskud

Læs hvordan du bruger en praktik strategisk

Hvordan finder jeg en praktik eller løntilskud?

Der er to typiske veje til praktik eller løntilskud: Du laver selv en aftale med en virksomhed, eller du søger en stilling gennem jobcentret.

Din egen vej til praktik og løntilskud

Vi anbefaler, at du selv er opsøgende og finder den bedste aftale for dig. Hvis du kontakter virksomheder uopfordret, kan du fx bringe muligheden for praktik og løntilskud på banen som et godt forhandlingskort.

Få gerne flere råd til at finde en praktik ved din konsulent under samtalerne i jobcentret. Indtil da, kan du også få inspiration på følgende sider:

Muligheder gennem jobcentret

Vi har i jobcentret kontakt med en lang række virksomheder, der søger kandidater til både støttede stillinger og ordinære jobs.

Du kan se aktuelle stillingsopslag til Jobforum eller på opslagstavlerne i jobcentret.

Til mange af stillingerne søger jobcentrets virksomhedskonsulenter efter relevante kandidater. Det er derfor vigtigt, at dit CV på Jobnet er detaljeret udfyldt, da vi bruger disse oplysninger i søgningerne. 

Hvad kan jeg få ud af en praktik eller løntilskud?

Hver 3. akademiker er i beskæftigelse efter en praktik

En praktik eller løntilskud er et rigtig godt værktøj i din jobsøgning. Fx er hver 3. akademiker i København i beskæftigelse 3 måneder efter en praktik, mens det gælder over hver 2., når der er tale om en ansættelse i løntilskud. 

Du kan bruge en praktik eller løntilskud

  • som en forlænget jobsamtale 
  • til at komme udenom konkurrencen på de opslåede stillinger
  • til at opbygge kompetencer eller erfaring
  • til at få værdifult netværk
  • og meget mere

Læs meget mere om, hvad du kan bruge en praktik til. (Rådene er også brugbare til løntilskud) 

Hvordan kommer jeg i spil til de stillinger, I rekrutterer til i jobcentret?

Sørg for, at dine oplysninger på Jobnet er udfyldt så detaljeret som muligt.

Vi bruger Jobnet-oplysningerne til at matche relevante kandidater til jobs, praktikker og løntilskud. Det er typisk stillinger, som du ikke finder andre steder, og derfor er konkurrencen mindre.

Du vil blive kontaktet på Digital Post eller telefon, hvis vi finder et godt match. Husk: Vi ringer typisk med hemmeligt nummer.

Se de ledige stillinger i jobcentret

Du kan se aktuelle stillingsopslag til Jobforum eller på opslagstavlerne i jobcentret.

Hør også din konsulent om mulighederne, når du er til samtale i jobcentret.