Brug din praktik

Få 5 gode råd til, hvordan du bruger en praktik strategisk på vejen mod dit drømmejob.

Jo mere du selv definerer din praktik, jo større gavn får du også af den. Derfor kan du med fordel planlægge din praktik og tænke strategisk over, hvordan du får mest muligt ud af den.

Her får du 5 gode råd til, hvordan du bruger din praktik strategisk i din jobsøgning. 

Fotograf
Daniel Rasmussen, Copenhagen Media Center

1. Vær synlig og vis dine resultater

Det varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man synliggør ens resultater og opgaver. Se hvad dine kollegaer gør, og brug det som inspiration. 

Det vigtigste er, at du som praktikant er klar over, at du har kort tid til at gøre dig positivt bemærket.

2. Vær med der, hvor det gælder

For at få mest ud af en praktik, kan det være en stor fordel, at du arbejder med opgaver, der er vigtige for kernedriften for virksomheden.

Kommer du til at sidde i et hjørne og kun lave ”nice-to”-opgaver, kan det blive svært at få et dybere kendskab til, hvordan virksomheden fungerer. 

Arbejder du i stedet med virksomhedens kerneopgaver, kan du virkelig sætte dig selv og dine kompetencer i spil i forhold til dine andre kollegaer og virksomhedens behov. 

3. Vær bevidst om den lange jobsamtale

En praktik kan ses som en lang jobsamtale, hvor du bliver prøvet af i praksis. Vær derfor opmærksom på, hvordan du bidrager på arbejdspladsen.

Du kan fx overveje: 

 • Hvilken stemning og kultur er du med til at konstruere?
 • Hvordan håndterer du, at du – mod dit ønske skal stoppe i virksomheden?
 • Hvordan italesætter du din jobsøgning ved siden af praktikken? 
 • Hvordan modtager du opgaver, og hvordan afleverer du dem igen?
 • Hvordan opsøger du spændende opgaver og projekter? 

Vær også opmærksom på din dialog med dine kollegaer. De er potentielt netværk til dit næste job. 

4. Vær i dialog med din overordnede

Tag gerne initiativ til dialog med din overordnede, så du både kan forventningsafstemme løbende og præsentere dit arbejde. 

Et eller to officielle møder i løbet af din praktik kan være nok. Det kan også være, at du har mulighed for at holde uformelle møder, fx ved at spise frokost med lederen.

Alt skal selvfølgelig afvejes af dine opgaver, organisationen, personerne og kulturen på stedet.

Stik gerne fingeren i jorden, vær ikke bange for at begå fejl, og husk, at du skal træffe valg, der styrker din jobsøgning og dine muligheder for at få dit drømmejob. 

5. Tal højt om dine drømme

Vær ikke bange for at italesætte dine drømme eller fortælle om din nuværende jobsøgning overfor dine kollegaer. Hvis du fx drømmer om at arbejde i en bestemt virksomhed eller med et bestemt arbejdsområde, så fortæl om det i frokostpausen. Det kan være, der er en kollega, hvis søster arbejder lige præcis der, hvor du gerne vil hen.  

Eksempel fra tidligere jobsøger: 

"Jeg fortalte i en frokostpause under min praktik, at jeg altid havde drømt om at arbejde for Miljøstyrelsen. Én af mine kollegaer havde en søster, der var ansat i deres HR-afdeling, og hun satte lynhurtigt et møde op.

Efter at have talt med søsteren, kunne jeg skrive den bedste ansøgning, da Miljøstyrelsen igen søgte nye medarbejdere - og nu er jeg ansat og i fuld gang med drømmejobbet." 

Gode overvejelser inden en praktik

Hvad skal du have ud af en praktik?

Det er er en god idé at overveje, hvad dit formål med praktikken er, så du kan sætte retningen på den. 

En praktik kan fx være: 

 • Afklarende 
  Den kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil, og hvad du kan. Den kan gøre dig mere målrettet og dermed skærpe din videre jobjagt.
   
 • Netværksskabende 
  Dit netværk udvides næsten automatisk, når du er i praktik. Brug muligheden bevidst. Du kan fx fortælle om din drømmearbejdsplads. Måske er der nogle af dine kollegaer, der har en fætter eller veninde, du bør tale videre med. 
   
 • Opkvalificerende
  En praktik kan give dig relevant praktisk erfaring. En god idé er at være bevidst omkring hvilke opgaver, du gerne vil have erfaring med, allerede når du taler med en virksomhed om praktik. Så sikrer du dig, at du kommer til at arbejde med det rigtige for dig. 
   
 • Rekrutterende
  Ved mange virksomheder kan praktikken være din forlængede jobsamtale. Her ser I hinanden an i 4 uger og finder ud af, om der er grobund for videre ansættelse. 
Hvor skal du være i praktik?

For at finde en god praktik, skal du også finde en god arbejdsplads. Her kan du blandt andet være bevidst på størrelsen af virksomheden.

Har du fx brug for at prøve flere opgaver af på egen hånd, vil det ofte være nemmere i en mindre virksomhed.

Vil du gerne have oplæring og sparring fra eksperter, skal du måske i stedet lede efter en større virksomhed med ansatte, der allerede arbejder med dit område. 
 

Hvordan finder du din praktik?

Gennem uopfordret kontakt

Den bedste metode til at finde en praktik er selv at tage kontakt til relevante virksomheder 

Gennem jobcentret

Du kan også finde ledige praktikker og andre åbne stillinger gennem jobcentret. Se jobopslag til Jobforum eller på samtalegangen i jobcentret. 

Hvordan får du godkendt praktikken?

Når du har aftalt en praktik med en virksomhed, skal arbejdspladsen søge om at få praktikken godkendt af jobcentret gennem vitas.