Tilbud og kurser

Du har som akademiker i Jobcenter København adgang til en række tilbud og mulighed for at søge om bevilling af kursus.

Du har ikke længere ret til ét kursus fra positivlisten 

I 2021 har du som ledig dagpengemodtager haft ret til kursus gennem en forsøgsordning. Den er nu bortfaldet. Læs mere under punktet 'Er jeg berettiget til et erhvervsrettet kursus fra positivlisterne'. 

FAQ: Tilbud og kurser

Hvilke tilbud har I til mig?

Du kan som akademiker i Jobcenter København få inspiration til din vej til næste job flere steder:

 • Få sparring på din jobsøgning under samtalerne i jobcentret. Du får bl.a. viden om, hvad der har virket for andre i samme situation, hvilke brancher, der er i vækst, og hvordan du kan tænke nyt i din jobsøgning 
   
 • Kom til Jobforum for akademikere for at se praktik, løntilskud og ordinære stillinger, der kun opslås i Jobcenter København
   
 • Kig forbi Det Akademiske Hjørne, hvor du får uforpligtende sparring på din jobsøgning
   
 • Se om kurset Digital Koordinator er noget for dig, eller hør din konsulent, om der er andre aktuelle tilbud i jobcentret
   
 • Få hjælp til at finde en virksomhedspraktik eller løntilskud. Snak med din konsulent om mulighederne
Hvordan søger jeg om at komme på kursus betalt af jobcentret?

Vil du søge om et kursus betalt gennem jobcentret, skal du skrive til os via Digital Post.

Når du ansøger, skal du sende os følgende oplysninger

 • Motiveret ansøgning for kurset (beskriv hvordan kurset er korteste vej til job for dig)
 • Evt. en arbejdsgivererklæring om ansættelse efter kursus
 • Kursets navn
 • Kursets udbyder (skal have dansk cvr-nummer)
 • Kursets pris
 • Kursets startdato og periode
 • Et link til kurset
 • Kursusnummer og navn på positivlisten, hvis kurset optræder på den - spørg kursusudbyderen, hvis det er svært at finde

Det er vigtigt, at alle oplysningerne er med i din ansøgning, før vi kan behandle den. 

Du kan forvente svar indenfor 3 uger

Du får svar indenfor 3 uger, fra vi har modtaget alle oplysningerne til at kunne behandle din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du indsender alle oplysningerne på listen.

Særligt om forsøgsordningen i 2021 med ret til kursus

I 2021 har ledige dagpengemodtagere gennem en forsøgsordning haft ret til ét erhvervsrettet kursus fra de regionale positivlister. Retten til kursus har været betinget af, at der har været midler til kurset gennem en regional uddannelsespulje og kommunens bevillingsramme.

I Københavns Kommune er bevillingen opbrugt, og derfor har du ikke længere ret til et kursus gennem forsøgsordningen. 

Du er stadig velkommen til at søge om bevilling af et kursus udenom forsøgsordningen. I det tilfælde bevilges kurset ud fra en vurdering af, hvorvidt kurset er det tilbud, der hurtigst muligt gør, at du opnår beskæftigelse.

Andre veje til opkvalificering

Vi anbefaler, at du i første omgang undersøger mulighederne for at opkvalificere dig fx gennem en virksomhedspraktik, løntilskud eller ændrede jobsøgningsstrategier. Typisk er det erhvervserfaring fremfor mere uddannelse, der gør forskellen i akademikeres jobsøgning.

Hvordan søger jeg om at komme på et kursus, jeg selv betaler?

Er der tale om et selvbetalt kursus, skal du i første omgang give din a-kasse besked. De skal vurdere, om du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du deltager i kurset.

Er jeg berettiget til et erhvervsrettet kursus fra positivlisterne?

Du har ikke længere ret til ét kursus fra positivlisterne gennem en særlig forsøgsordning. Det skyldes, at bevillingen til forsøgsordningen er opbrugt i Københavns Kommune.

I 2021 har ledige dagpengemodtagere gennem forsøgsordningen haft ret til ét erhvervsrettet kursus fra de regionale uddannelsespuljer. Retten til kursus har været betinget af, at der har været midler til kurset gennem den regionale uddannelsespuljes og kommunens bevillingsramme.

Du kan stadig søge om bevilling af et kursus

Du er stadig velkommen til at søge om bevilling af et kursus udenom forsøgsordningen. I det tilfælde bevilges kurset ud fra en vurdering af, hvorvidt kurset er det tilbud, der hurtigst muligt gør, at du opnår beskæftigelse.

Vi anbefaler, at du i første omgang undersøger mulighederne for at opkvalificere dig fx gennem en virksomhedspraktik, løntilskud eller ændrede jobsøgningsstrategier. Typisk er det erhvervserfaring fremfor mere uddannelse, der gør forskellen i akademikeres jobsøgning.

Sådan ansøger du om et kursus

Vil du ansøge om et kursus, skal du skrive til os via Digital Post.

Når du ansøger, skal du sende os følgende oplysninger

 • Motiveret ansøgning for kurset (beskriv hvordan kurset er korteste vej til job for dig)
 • Evt. en arbejdsgivererklæring om ansættelse efter kursus
 • Kursets navn
 • Kursets udbyder (skal have dansk cvr-nummer)
 • Kursets pris
 • Kursets startdato og periode
 • Et link til kurset
 • Kursusnummer og navn på positivlisten, hvis kurset optræder på den - spørg kursusudbyderen, hvis det er svært at finde

Det er vigtigt, at alle oplysningerne er med i din ansøgning, før vi kan behandle den. 

Du kan forvente svar indenfor 3 uger

Du får svar indenfor 3 uger, fra vi har modtaget alle oplysningerne til at kunne behandle din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du indsender alle oplysningerne på listen.

Er jeg berettiget til seks ugers jobrettet uddannelse?

Nej, når du har gennemført en lang, videregående uddannelse, har du ikke ret til ordningen om seks ugers jobrettet uddannelse.

Opkvalificering gennem praktik

Vi anbefaler, at du undersøger mulighederne for at opkvalificere dig på anden vis, hvis du har brug for nye kompetencer. Det kan fx være gennem en virksomhedspraktik eller et løntilskud.

Typisk er det erhvervserfaring fremfor uddannelse, der gør forskellen i akademikeres jobsøgning.

Læs om, hvordan du bruger en praktik strategisk i din jobsøgning