Hvad skal en praktik give dig?

Er du ikke helt sikker på, hvordan du kan bruge en praktik i din jobsøgning, så kan det være godt at starte ud med at definere, hvad den skal give dig.

Hvordan kan du bedst bruge en praktik på din vej mod næste job? For at komme godt i gang, finder du her på siden et værktøj, der hurtigt kan hjælpe dig med at finde dit formål med praktik.

Download dit eget skema til at finde formålet med din praktik

Værktøj: Find ud af, hvad du vil have ud af en praktik

Tidsforbrug5-15 minutter. Du skal bare lige i gang med overvejelserne. 
Materialer Papir + pen eller computer. 

 

Trin 1. Hvad er din største udfordring lige nu? 

Tænk over, hvad du lige nu oplever, er den største udfordring i forhold til at lande et job. Skriv det ned. Det kan fx være 'Manglende erfaring indenfor virksomheder, der arbejder med den grønne dagsorden'. 

Nederst på siden finder du konkrete eksempler på nogle af de største udfordringer for andre ledige akademikere i Københavns Kommune. 

Vigtigt at huske: Det er ikke sikkert, at en praktik fuldstændig kan løse din udfordring, men uanset typen af udfordring vil den med stor sandsynlighed hjælpe dig på en del af vejen. 

 

Trin 2. Hvordan kan en praktik hjælpe med den udfordring? 

Tænk over, hvordan en praktik vil kunne imødekomme den udfordring - og skriv det ned. Det kan fx være 'Give mig adgang til kontakter i fx Clever, State of Green, Region Hovedstaden mv.' 

Nu har du fundet ud af, hvad en praktik gerne skal give dig - hvad formålet med den skal være. Næste trin er at finde ud af, hvilke opgaver du gerne vil arbejde med. 

 

Trin 3. Hvilke opgaver vil du gerne arbejde med? 

Overvej, hvilke opgaver du gerne vil arbejde med i en praktik. Tænk gerne i opgaver, der kan startes op og afsluttes i løbet af 4 uger. Skriv dem ned på dit papir.  

Eksempler på praktikopgaver

Vis alle

Opgaver andre akademikere har løst

Andre akademikere har under deres praktik løst opgaver som

 • lavet en brugerundersøgelse med spørgeramme, 30 interviews, analyse og opsamling​. 
 • udarbejdet et udkast til en kommunikationsstrategi.
 • deltaget i borgerinddragelse indenfor fx byplanlægning​.
 • deltaget i udarbejdelsen og redigeringen af et nyhedsbrev​.
 • udarbejdet templates til strategi- og leveranceproces​.
 • idéudviklet hvordan en virksomheds services kan eksponeres. ​
 • stået for at lave brugertests af nyt software.

Har du svært ved at komme i gang? 

Så kan du nedenfor se eksempler på nogle af de største udfordringer, som andre ledige akademikere oplever i deres jobsøgning - og hvordan en praktik vil kunne hjælpe. 

For hver udfordring kan du se, hvordan du kan arbejde videre med udfordringen. 

Typiske udfordringer i jobsøgningen, og hvordan en praktik kan løse dem

Vis alle

Jeg får hele tiden afslag med begrundelsen ’manglende erfaring’

Så skal din praktik give dig konkret erfaring med de opgaver, du gerne vil arbejde videre med i dit kommende job.

Er du fx nyuddannet, kan praktikken give dig det første fuldtidsjob på CV’et. Og de første erfaringer med at arbejde 37 timer om ugen i en virksomhed. Selvom du allerede har værdifuld erfaring fra studiejob og frivilligt arbejde, får du alligevel noget andet med dig, når du har været en del af en virksomhed i en stilling på fuld tid.

Har du en masse spændende teoretisk viden, kan en praktik give dig praktisk erfaring med, hvordan du kan arbejde konkret med det i en virksomhed. Og den erfaring kan du typisk bruge til at skrive meget mere specifikt i dit CV og din ansøgning, hvordan din kommende arbejdsgiver får en masse ud af din viden.

Dit næste skridt

 1. Du har fundet din udfordring: 'Jeg mangler erfaring'. En praktik skal derfor hjælpe dig med at få noget af den erfaring, som du mangler. 

   
 2. Skriv en liste med 2-4 konkrete opgaver, som du gerne vil have mere erfaring med via en praktik.

   
 3. Tag udgangspunkt i den, når du går i gang med næste del af processen: Hvordan finder du relevante virksomheder?

 

Jeg kender ikke nogen indenfor det område, jeg vil arbejde

Det siger næsten sig selv, at det at være en del af en arbejdsplads i 4 uger vil give dig en masse nyt netværk. Alligevel glemmer mange jobsøgende, at de kan bruge en praktik til at arbejde mere strategisk med deres kontakter.

Ved du allerede i hvilken virksomhed, du gerne vil arbejde, kan en praktik derfor være med til at give dig uvurderlige nye kontakter indenfor virksomheden. Og selv hvis der ikke er konkrete jobmuligheder i virksomheden, kan dine nye kontakter typisk anbefale dig at tale videre med nøglepersoner i lignende virksomheder, som kan hjælpe dig videre – og hvor de kan sige god for dig.

Hvis du drømmer om et job indenfor et felt, hvor det er sværere at finde en virksomhedspraktik, kan du tænke lidt anderledes. Det kan fx være i mediebranchen eller i nogle organisationer. Her kan du tænke bredere over, hvad der ligger i forlængelse af det felt, du gerne vil arbejde med.

Drømmer du fx om en karriere indenfor journalistik, men kender kun få ansatte i den verden, kan du undersøge større virksomheder, der arbejder med kommunikation. Ofte vil der være mindst én tidligere journalist, som helt sikkert kender nogen, der kender nogen på TV2 eller DR…Dit næste skridt

 1. Du har fundet din udfordring: 'Jeg mangler netværk'. En praktik skal derfor hjælpe dig starte det netværk, som du mangler. 

   
 2. Overvej, hvilke personer, profiler eller faggrupper du kunne have gavn af at lære at kende. 

   
 3. Skriv ned, hvor du kunne forestille dig, at de arbejder. Det kan både være konkrete virksomheder, brancher eller i bestemte jobfunktioner.

   
 4. Tilføj også 2-4 konkrete opgaver, som du synes, det vil give mening at arbejde med i løbet af en praktik. 

   
 5. Brug listen i næste del af processen: Hvordan finder du relevante virksomheder?

Jeg oplever, at der er stor konkurrence om de stillinger, jeg søger

Selvom der stadig er mange ledige stillinger i jobportalerne, er der også mange brancher, hvor der er rigtig mange relevante kandidater i spil til dem. Det gælder fx indenfor kommunikation, kultur og generalist-stillinger i det offentlige.

Har du svært ved at komme igennem det famøse nåleøje, kan du med stor fordel bruge en praktik til at få en forlomme i køen til virksomheden. Mange steder åbner dørene sig pludselig, så snart du er kommet indenfor. Fx opstår der ofte muligheder for projektansættelser, (barsels)vikariater og lignende. 

Dit næste skridt

 1. Du har fundet din udfordring: 'Der er stor konkurrence om stillingerne’. En praktik skal derfor hjælpe dig med at få en fod indenfor døren. 

   
 2. Skriv ned, hvad du mangler for at komme foran de andre i køen til stillingerne. Mangler du fx konkret erfaring med en bestemt type opgave? Har du aldrig arbejdet i en politisk styret organisation? Mangler du i virkeligheden bare at komme ’indenfor’ døren og vise dit værd?

   
 3. Tænk derefter over, hvor du vil kunne få den erfaring. Hvis du fx aldrig har arbejdet i en politisk styret organisation, kan du måske forsøge at finde en praktik i en kommune.

   
 4. Tilføj også 2-4 konkrete opgaver, som du gerne vil arbejde med under en praktik. 

   
 5. Brug listen i næste del af processen: Hvordan finder du relevante virksomheder? 

Jeg er usikker på, hvad jeg egentlig kan tilbyde en virksomhed

En praktik kan være den perfekte øvebane, hvis du er usikker på dine egne kompetencer, og hvad du egentlig kan tilbyde at løse for en virksomhed.

Hvis du ikke har så meget erfaring med arbejdsmarkedet efter dine studier, kan det godt være svært at forestille sig, hvordan en akademisk uddannelse helt præcist kan bruges i en virksomhed. Ofte er det dine metoder og din måde at gå til en opgave på, som kan bidrage med noget, fremfor at det er lige præcis en bestemt teori eller et bestemt forskningsresultat, virksomheden kan bruge.

Dit næste skridt

 1. Du har fundet din udfordring: 'Jeg er usikker på mine kompetencer’. En praktik skal derfor være en øvebane, hvor du opbygger selvtillid til at løse de opgaver, du gerne vil arbejde med. 

   
 2. Skriv 3-4 opgaver ned, som du har været glad for at løse tidligere, fx på dit studie eller studiejob. Har det måske været at analysere data, skrive tekster, lave interviews, arbejde kildekritisk, lave research?

   
 3. Skriv derefter ned, hvilke opgaver du gerne vil arbejde videre med. Har du været glad for at lave interviews, kan du måske tilbyde en virksomhed at lave en brugerundersøgelse.

   
 4. Brug listen i næste del af processen: Hvordan finder du relevante virksomheder?Er det svært at tage første skridt?

Så kan du med fordel lave en større kortlægning af alle dine kompetencer, og hvordan de kan bruges. Mange a-kasser og fagforeninger tilbyder gratis kurser, hvor du kan komme godt i gang.Du kan også starte på egen hånd og hente inspiration

 

Jeg har svært ved at finde motivation og selvtillid

En del jobsøgende oplever desværre, at de mister motivationen og har svært ved at finde hoved og hale i næste skridt i jobsøgningen. For en del går det også udover selvtilliden, og de begynder at tvivle på sig selv, mens de leder efter næste job.

Er du i den situation, kan det være en kæmpe hjælp at komme ud i en praktik og blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads. Her vil du opleve, at der er brug for dig og dine evner, og det kan give en masse ny energi.

Ofte sker der det, at din energi smitter af på alt det, du foretager dig i din jobsøgning. Også selvom det kan lyde uoverskueligt både at skulle arbejde i en praktik og søge job på samme tid. Her kan du fx tage en dialog med dit praktiksted om, hvordan du kan få afsat tid til jobsøgning undervejs i din praktik.

Og husk: Skal du til en jobsamtale eller lignende, så er det altid en gyldig grund til ikke at møde i din praktik - husk bare at fortælle det til din praktikplads. 

Dit næste skridt

 1. Du har fundet din udfordring: 'Jeg mangler motivation eller selvtillid’. En praktik skal derfor hjælpe dig med at oparbejde selvtillid, motivation og energi igen. 

   
 2. Brug 5 minutter på at skrive ned, hvilke opgaver der vil give dig mest energi at arbejde med.

   
 3. Brug også gerne 5 minutter på at forestille dig, hvilken type virksomhed du helst vil arbejde i. Skriv dem ned på listen. 

   
 4. Brug listen i næste del af processen: Hvordan finder du relevante virksomheder?

En praktik kan give meget mere, end du først regnede med 

Selvom du har et bestemt mål med din praktik, så medfører den ofte en masse sidegevinster. Husk derfor at være åben undervejs, så dit primære formål ikke udelukker, at du også får en masse andet ud af praktikken. 

Læs om Lises erfaringer med praktik