Dit forløb som ledig akademiker

Velkommen i Jobcenter København. Som ledig akademiker vil du følge et forløb i jobcentret, der er særligt målrettet dig og din akademiske baggrund.

Der er mange ting, man skal have styr på, når man er ledig. Her finder du et overblik over, hvad der typisk kommer til at ske, når du er ledig akademiker i Københavns Kommune og har afsluttet dit kontaktforløb i a-kassen. 

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp, vejledning eller støtte.

Har du endnu ikke meldt dig ledig? Så læs, hvordan du tilmelder dig som ledig og søger om dagpenge på jobnet.dk.

Dit forløb i jobcentret

Vis alle

Trin 1: Samtaler i jobcentret

Du vil løbende have samtaler i jobcentret i løbet af din ledighedsperiode. Du afslutter kontaktforløbet hos din a-kasse, når du har været ledig i omkring 3 måneder. Derefter overgår du til Jobcenter København, hvor samtaleforløbet fortsætter. Her vil du de første tre måneder have 3 samtaler med os.

Som udgangspunkt skal du selv skal booke samtalerne på Jobnet. 

Vi anbefaler derfor

  • at du løbende holder øje med dine beskeder inde på jobnet.dk. Her får du besked, når du selv skal booke en samtale med os. Du booker samtalen på jobnet.dk, og du kan læse mere om booking-processen på denne side.
  • at du løbende holder øje med Digital Post. Det er her, vi vil skrive til dig, hvis vi indkalder dig til en samtale.

Læs mere om samtalerne i jobcentret

Trin 2: Dit forløb, indtil du får et job

Undervejs i dit forløb med os vil vi sammen have fokus på, hvordan du kan øge dine muligheder for at få et job – selvfølgelig med udgangspunkt i din situation.

Det vil vi tale om allerede i din første samtale med os. Vi vil undervejs i samtalen vurdere , om du skal tilmeldes et vejledningsforløb (Trin 3). Desuden skal vi i samtalen komme omkring, at du skal starte op i et aktiveringstilbud senest i uge 26 i din samlede ledighedsperiode (Trin 4).

Trin 3: Tilmelding til vejledningsforløb

Vi vil i den første samtale vurdere,  om du skal starte i et vejledningsforløb. Det vil ofte være et jobsøgningsforløb kaldet 'Jobsparring'. 

Læs mere om vejledningsforløb igennem jobcentret 

Trin 4: Opstart i et aktiveringstilbud

Så længe du er ledig, har du pligt til at tage imod de tilbud, som jobcentret giver dig. 

Du skal starte i et aktiveringstilbud inden du har været ledig i et halvt år. Dette tilbud vil typisk være en virksomhedspraktik, en ansættelse med løntilskud eller forskellige typer uddannelse.

Som udgangspunkt har du ret og pligt til ét aktiveringstilbud, som skal vare sammenlagt mindst to uger. Du skal begynde i dette lovpligtige tilbud senest i uge 26. Det skal understøtte din korteste vej i job. Det vil vi tale om i din første samtale i jobcentret.

Da du som akademiker har en lang uddannelse bag dig, vil mere uddannelse sjældent være din korteste vej i job. Derfor opfordrer vi dig til at tænke i samarbejde med virksomheder i stedet. For akademikere er praktik og løntilskud nemlig nogle af de værktøjer, der virker allermest effektivt til at skyde genvej til næste job.

Derfor arbejder vi også målrettet med virksomhedsrettede indsatser i Jobcenter København. Hvis det trækker ud med at lande næste job, vil vi derfor hjælpe dig på vej med at finde en praktikplads eller lignende. Du kan også blive matchet til nogle af de jobs, vi rekrutterer til gennem jobcentret.

Læs mere om, hvordan du finder en praktik og får mest muligt ud af den

Trin 5: Når du lander næste job

Tillykke med jobbet! Der kan gælde særlige regler for dig, indtil du starter jobbet og afmelder dig dagpengene. 

Læs her, hvordan du skal forholde dig, når du er på vej i job.

Trin 6: Hvis du er ledig efter ophør af din dagpengeret

Har du spørgsmål til dine dagpenge, er det altid din a-kasse, du skal kontakte. Det er a-kassen, der vurderer, om du er berettiget til dagpenge.

Står du i en situation, hvor du har behov for anden økonomisk støtte, har du mulighed for at søge om kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp 

Læs også om, hvordan du kan tænke nyt i din jobsøgning eller bruge vikarbureauer i din jobsøgning.

Særlige forhold

Vis alle

Hvis du skal på barsel eller pension eller starter uddannelse på fuldtid

Du kan blive fritaget fra at være aktiv jobsøgende og have samtaler i jobcentret og a-kassen, hvis du indenfor de næste 6 uger går på barsel, på pension eller starter en uddannelse på fuldtid. Uddannelsen skal være en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller videregående uddannelse. 

Send dokumentation til os gennem Digital Post

Du skal derudover huske at afmelde dig fra Jobnet. Det kan du registrere op til 4 uger før din første dag på barsel eller pension. 

Hvis du har svært ved at finde et arbejde

Lader jobbet vente på sig, kan du få sparring flere steder. Der er flere tilbud, og du kan tale med din konsulent under samtalerne i jobcentret om aktuelle muligheder. Indtil da kan du lade dig inspirere af vores samling guide til at finde en virksomhedspraktik, som er en god genvej til at komme i mål med den uopfordrede jobsøgning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få hjælp og sparring til din jobsøgning.